Pressemeddelelser

----------------

Maj 2012

Nyt showroom

Som led i en større organisationsændring er det muligt at se de mest moderne og energibesparende produkter i det nye showroom, som også er passet ind i vores nye kontor i Hjortespring. Vi er utrolig glade for at kunne vise vores kunder, hvilke store muligheder der er for besparelse i forbindelse med vores rådgivning af danske virksomheder, noteres det af Direktør Kenni Andersen. Det er lykkedes at spare vores kunder for mere end 1/4 million kroner (uden afgifter), men vi har potentiale til mere end 27 millioner, så der er nok at se til for virksomheden.  

 

----------------

Februar 2012

Fjernet 100 tons CO2 fra kunder

Det er dyrt ikke at udskifte belysningen nu. Selvom det umiddelbart kan virke som en større investering at udskifte virksomhedens belysning med energioptimeret LED-belysning, kan det være penge, der er givet godt ud. Og hvorfor så det?

Fordi energiudgifterne vil tage en god bid af besparelsen, hvis du venter for længe, da de inden for få år forventes at stige med min 25%. Det vil sige, at tilbagebetalingstiden for investeringen bliver længere, jo længere du venter. Samtidig er der efterfølgende penge at spare på både forbrug og vedligeholdelse - og hvad der er sparet er tjent!

Vores kunder sikres årligt el-tjek

Som en del af pakken tilbyder vi vores kunder et gratis el-tjek, når de vælger en drift-/serviceaftale i forbindelse med energioptimeret LED-belysning fra Energy Light. Virksomhedens el-sikkerhed gennemgås, og eventuelle indsatsområder identificeres, så der fortsat kan optimeres på forbruget med f.eks. energimanagement.

Energimanagement - få overblik over energiforbruget!

Energy Light har indledt et samarbejde med firmaet GridManager, så nu er det muligt at tilbyde vores kunder, at de minut for minut kan følge med i energiforbruget i virksomheden til f.eks belysning ved hjælp af energiledelsesværktøjet GridPortal. Det vil sige, at også de "usynlige" steder, hvor der kan optimeres, bliver gjort synlige.

På den måde er det muligt at dokumentere forbrugsadfærden før og efter en investering i energioptimeret LED-belysning og følge de daglige udsving i forbruget. Som sidegevinst kan det også dokumenteres, hvilke adfærdsmønstre der ligger bag energiforbruget. Eksempelvis hvornår og hvor længe lyset er tændt og derigennem blive inspireret til, hvilke indsatsområder skal tages fat på. En energimanager sørger for, at kunden får besked på sms eller mail, hvis der er unormalt forbrug uden for normal arbejdstid eller lækager.

Når det indsatsområde, der skal fokuseres på, er valgt, kan Energy Light tilbyde, at vi i fællesskab med vores managementprogram samarbejder om optimerings-mulighederne og på den måde skaber større værdi for vores kunder.

Se hvordan energien bruges minut for minut. Følg kundernes besparelser online her på vores hjemmeside.

 

----------------

August 2011

Da der er en stærkt stigende interesse for besparelser i erhvervslivet og inden for det offentlige, er der endnu mere grund til at have fokus på den kvalitet, der tilbydes. Det er vigtigt, at den leverandør, der vælges, også kan se kunden i øjnene efter et afsluttet salg.

Vækstfabrikant etablerer sig i Hong Kong

Energy Light vil i starten af det nye år etablere sig med fast repræsentantskabskontor i Hong Kong. Det vil betyde, at vækstfabrikken allerede inden for et år får en virksomhed til at vækste mod øst. Det skyldes, at Energy Light vil have sikkerhed for at kunne tilbyde sine kunder det nyeste inden for energioptimeret belysning og samtidig have ”fingrene” i produktionen. Det er vigtigt, når vores kunder efterspørger en særlig løsning, at de også kan producere det i den kendte kvalitet.

Investorinteresse giver pote

Det er blevet muligt at få skabt besparelser til vores kunder ved en begrænset udbetaling til energiprojektet. Det skyldes, at der er flere og flere investorer, som ser det profitable i at investere i grønne projekter. Energy Light har i dag flere projekter, som søger likviditet til denne konstruktion. Modellen er simpel og er klar til refinansiering allerede efter 2 år. Investeringsstørrelsen ligger på projekter fra DKK 250.000 til 600.000 og for investor en ROI på 15-26%. Sikkerheden er stor, da det er den faktiske besparelse, som benyttes som betaling.

Sjovt nummer til kundeservice

Energy Light tilbyder en meget grundig analyse, som danner en solid baggrund for beslutningerne om optimeringen af belysning. Energy Light har fået stor succes med at tilbyde kunderne en serviceordning, så der ikke kommer til at mangle lys fremover. Teknikerne er på opgaven inden for 48 timer fra modtagelse af kundens melding til firmaets kundeservice. Kundeservicen har telefonnummer 42 LED LYS. Det skyldes, at virksomheden garanterer sine kunder en besparelse på mindst 42% på den belysning, som den tilbyder kunderne (deraf tallet 42). Dette resultat skabes blandt andet ved at benytte den højeste kvalitet af de moderne LED-lyskilder.
 

Sparer kunderne for 11,5 millioner kr. kWh

Der har været meget travlt hos vækstvirksomheden. Det er lykkedes på det første halve år at dokumentere besparelser hos kunderne, som er helt astronomiske. Igennem Energy Lights grundige analyse kan det også ses, at det medvirker til en reducering på 5.500 tons CO2. Energy Light håber på endnu flere dokumentationer og vil gerne sende et signal til virksomhederne om, at det nytter. Tilbagebetalingstiden er ofte under 2 år og det ses ofte, at den kan ligge helt nede på 1 år.

Energy Light i dansk kunst

Nye opfindelser kommer der en del af, og inden for kort tid vil et samarbejde mellem en kunstner og Energy Light bringe nye udtryk, når kunst tilsættes lys fra Energy Light. Det er lykkedes at få en særlig aftale på plads med et amerikansk lysfirma. Dette amerikanske firma har i to årtier sammen med kendte kunstnere skabt kunst og udsmykning med lys. I de senere år har de udsmykket flere lufthavne og bygningerne omkring. Vi ser frem til denne udvikling.

Garden Living er en udstilling for havefolk, som i år besøges af Kronprinsessen. Der vil Energy Light vise den seneste mode inden for havemøbler, og ja - der er lys indbygget i møblerne. Det bliver spændende at se, hvordan havefolket tager imod denne nye stil, hvor de kan nyde et lækkert lys i rosenbedet til aftenkaffen. Der kan findes flere oplysninger på Garden Living´s hjemmeside.

DTU-anerkendt lys søger teststeder

Som udviklende virksomhed er det spændende at få bekræftet, at besparelser og levetid hænger sammen. Energy Light har indgået et samarbejde med DFM, som ejes af DTU. Det skal bringe sikkerhed for vores produkter og kundernes investering. Vi søger derfor virksomheder, der vil indgå i projektet og hjælpe med at belyse besparelsen. Det forventes, at projektet vil være afsluttet i december 2011.

Flere informationer på www.energylight.dk

 

----------------

Juni 2011

I samarbejde med DFM er der igangsat et forskningsprojekt, som skal være vores kunders garanti for, at vores produkter lever op til de skrappeste krav. Energy Lights produkter kan på verdensplan derfor benyttes som referenceprodukter. Projektet er endnu ikke afsluttet, og der søges egnede erhvervskunder til dette formål.


Om DFM, Danmarks Nationale Metrologiinstitut:

DFM A/S er Danmarks nationale måletekniske institut. DFM A/S er et aktieselskab ejet af DTU. Det blev grundlagt i 1989 i forbindelse med et lovkrav om et internationalt troværdigt måleinstitut.

DFM's hovedopgave er at støtte dansk industri med internationalt anerkendt måleteknisk ekspertise blandt andet i form af kalibrering, referencematerialer, rådgivning og kurser i metrologi.

DFM er en godkendt teknologisk servicevirksomhed (GTS) og dermed en del af GTS-familien. GTS-virksomhederne hjælper danske virksomheder med teknologisk ekspertise, rådgivning og måletekniske opgaver.

DFM vedligeholder og udvikler primær- og referencenormaler inden for masse, længde, akustik, elektricitet, elektrolytisk ledningsevne, pH, optisk radiometri og dimensionel nanometrologi.

DFM's forskning sigter mod udvikling af målemetoder med stadig større nøjagtighed samt udvikling og anvendelse af målemetoderne i industri og samfund.

Ud over de naturvidenskabelige discipliner kan DFM tilbyde konsulenthjælp til udvikling og implementering af et kvalitetsstyringssytem. 
Hvis en virksomhed eller et produkt skal certificeres, kan DFM også hjælpe med det. I det hele taget er en af DFM's stærkeste kompetencer dokumentation.
DFM arbejder dagligt med strenge kvalitetskrav i forbindelse med kalibrering og referencematerialer, og deres dokumentation er på allerhøjeste niveau.

DFM koordinerer den decentrale metrologiske struktur i Danmark gennem organisationen DANIAmet.

DFM tilbyder akkrediterede kalibreringer af certificerede referencematerialer under DANAK ak-kreditering nr. 255.

DFM's kvalitetssystem er certificeret i henhold til DS/EN 9001:2008 og omfatter ydelser inden for forskning, rådgivning og kalibrering.

 

----------------------

April 2011

Vækstvirksomheden Energy Light fra Holbæk udvider sit salgsnetværk allerede efter 3 måneder.

Energy Light, som leverer energioptimeret lys til danske virksomheder, har fået en forrygende start og har på kort tid firedoblet sin medarbejderstab. Ud over salgsstaben råder vækstvirksomheden også over mere end 30 teknikere, som dagligt sikrer installationerne over hele Sjælland, samt en autoriseret energirådgiver.

Der er stor efterspørgsel efter Energy Lights ydelser, som garanterer deres danske kunder en besparelse på belysningen på mere end 42%. Denne reducering ligger til dels i strømforbruget, i CO2-udslippet og ikke mindst på vedligeholdelsen. Det skyldes den grundige analyse, som Energy Light foretager allerede første gang, en ny kunde besøges.

Med den seneste udvidelse sikrer Energy Light, at deres kunder på Fyn og i Jylland også får en bedre service, og vi tilbyder en ny døgnserviceordning, som giver kunderne tryghed for, at deres lys altid virker.

Vækstvirksomheden har nu repræsentation i Holbæk, Vordingborg, Greve og Aalborg. Der forventes en yderligere vækst, da virksomheden netop nu er i gang med at finde en aktiv økonomisk partner, som kan bidrage positivt til det. Virksomhedens vision er at blive blandt de foretrukne leverandører af energibesparende lys i Skandinavien med produkter af høj kvalitet i egne brands.

Kunder har indtil nu sparet:

Dokumenteret besparelsespotentiale:


Bestil møde - online

Hvordan må vi hjælpe dig?


Seneste nyt

Risikofri solcelle investering

Ny pulje giver kr. 1,02 pr. kWh 10 år frem.

Aftalen kan ophæves, hvis der ikke opnås plads i puljen. Så ingen risiko.
Ordningen gælder også for anlæg, som ikke er bygget endnu

Læs mere her

Solcellerengøring

Vi tilbyder solcellerengøring, så du undgår tab på din investering i solcelleanlæg.
Læs mere om solcellerengøring her

Bedst Garanti

Endnu større tryghed, Danmarks bedste garanti.
Læs mere om Forever Green

Vagttelefon åben 24/7

Ring 42 533 597

Læs flere nyheder

El service

Sikker drift med vores service aftale. Er strøm vigtig for din drift, så tilmeld dig allerede i dag.

Læs mere her

 

Kontakt

Energy Light ApS

Gl. Klausdalsbrovej 491, Hjortespring, 2730 Herlev 
Telefon +45 42 533 597
E-mail: info@energylight.dk * Bestil online energi nyheder

Herlev - Hong Kong

Service PartnerDokumenter