VORES FOND

VORES FOND kan bidrage positivt til udvikling og valg af klimarigtige løsninger. I forbindelse med vores forbedring af energiforbruget skabes der ofte et behov for finansiel assistance. Det vil VORES FOND gerne hjælpe med. Der skabes ofte en betalingsaftale, der passer med besparelsen af strøm efter installation af nye lysanlæg.

Konstruktionen er baseret på en nonprofit-organisation til fremme af fundatsen, der bl.a. sigter på klima- og miljøfremme, sociale projekter, iværksætterfremme/-støtte samt legatuddelinger, der hjælper og understøtter nye selvstændige inden for samme områder.

Der skal være fornuft i at skabe nye tiltag og hjælpe andre med at få et bedre grundlag for fremgang og drift. I den forbindelse vil det være muligt for VORES FOND at indgå et partnerskab for at sikre netop det.

Finansiering som iværksætterinstrument og almindeligt udlånsværktøj har i Danmark indtil videre kun været praktiseret på forsøgsniveau. Kigger man på nogle af de problemstillinger, som mange iværksættere og låntagere kæmper med, er der grundlag for VORES FOND-finansiering i Danmark. Fundatsen kan ses her.

Energy lights fond, kaldet VORES FOND

Problemstillinger for iværksættere
Iværksætterne skaber knap en tredjedel af alle nye job i Danmark. Iværksættere er derfor vigtige for væksten i Danmark. Regeringen har udarbejdet en stor analyse om de danske iværksættere med følgende mål:

For det første skal Danmark fortsat være blandt de europæiske lande, hvor der hvert år skabes flest nye virksomheder. For det andet skal Danmark i 2015 være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. Danmark er ét af de vesteuropæiske lande, der har den højeste opstartsrate.

Tidligere års Iværksætterindeks har vist, at de lande, der har de allerbedste resultater på iværksætterområdet, samtidig er de lande, der har formået at skabe de bedste vilkår for iværksættere. Et af disse vilkår er en nemmere adgang til kapital.

Iværksætteres problemer med at rejse kapital
Adgang til finansiering og især til den risikovillige kapital er afgørende for både at starte og udvikle nye virksomheder. Især risikovillig kapital er en vigtig kilde til finansiering af nye virksomheder med meget høj vækst samt virksomheder med en meget lang udviklingsfase, før de kan få et produkt på markedet.


Da mange små og mellemstore virksomheder i større grad oplever finansieringsproblemer og strammere kreditvilkår, bliver kapital derfor en knap ressource.
Typisk vil en iværksætters første indskudte kapital (pre-seed capital) være egne midler (opsparing, lån i huset m.m.). Denne form for kapital vil primært blive brugt til at skabe en profil af produktet/virksomheden/idéen herunder også de første test af produktets potentiale (evt. til et stadium hvor det kan patenteres) og til markedsundersøgelser.


Dernæst vil kapitalkravet vokse (Seed Capital stadiet), men kun få iværksættere kan fortsætte med egenfinansiering på dette stadium. Fordelene ved egenfinansiering er indlysende, fordi den ikke giver forpligtelser over for til tredjepart, og iværksætteren har derved fuld råderet over kapitalen og dens anvendelse.

Desværre har kun få iværksættere tilstrækkelig kapital til rådighed, efter at privatøkonomiens faste udgifter er betalt, til at finansiere opstarten af en virksomhed. Hovedparten af iværksættere er derfor tvunget til at søge kapital udefra.

Men mange iværksættere har problemer med at rejse kapital gennem banker, da de fleste banker bruger standardiserede vurderingsformularer, som ikke medregner produktets potentiale, men udelukkende fokuserer på iværksætterens private økonomiske sikkerhed. Banker er derfor ikke ideelle kapitalformidlere for iværksættere, da de kun er indstillet på en lav grad af risiko, og det er særlig udpræget i kølvandet på finanskrisen.

Kunder har indtil nu sparet:

Dokumenteret besparelsespotentiale:


Bestil møde - online

Hvordan må vi hjælpe dig?


Seneste nyt

Risikofri solcelle investering

Ny pulje giver kr. 1,02 pr. kWh 10 år frem.

Aftalen kan ophæves, hvis der ikke opnås plads i puljen. Så ingen risiko.
Ordningen gælder også for anlæg, som ikke er bygget endnu

Læs mere her

Solcellerengøring

Vi tilbyder solcellerengøring, så du undgår tab på din investering i solcelleanlæg.
Læs mere om solcellerengøring her

Bedst Garanti

Endnu større tryghed, Danmarks bedste garanti.
Læs mere om Forever Green

Vagttelefon åben 24/7

Ring 42 533 597

Læs flere nyheder

El service

Sikker drift med vores service aftale. Er strøm vigtig for din drift, så tilmeld dig allerede i dag.

Læs mere her

 

Kontakt

Energy Light ApS

Gl. Klausdalsbrovej 491, Hjortespring, 2730 Herlev 
Telefon +45 42 533 597
E-mail: info@energylight.dk * Bestil online energi nyheder

Herlev - Hong Kong

Service PartnerDokumenter